Proiecte

ERASMUS+ RecoverIND - 2020-1-RO01-KA203-080223

         

 SUSTAINABLE CONSTRUCTION METHODS AND PROCEDURES USED WITH NEW TECHNOLOGIES.

RecoverIND

ECOLOGICAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR RECOVERING INDUSTRIAL AREAS FROM LCA AND ENERGY EFFICIENCY POINT OF VIEW

2020-1-RO01-KA203-080223

 

Fundația pentru formare profesională și învățământ preuniversitar – VIITOR este partener în proiectul ERASMUS+ RecoverIND - 2020-1-RO01-KA203-080223                                              

Perioada de derulare: 01.12.2020 - 30.11.2022.

 

RecoverIND este un proiect internațional, finanțat prin programul ERASMUS +2000, apelul de parteneriate strategice pentru învățământul universitar, secțiunea INOVARE (KA203).

În proiect sunt implicate 7 entități publice din UE. Membrii consorțiului sunt:

Universitatea Transilvania din Brasov (UNITBv),  www.unitbv.ro (Coordonatorul de proiect)

Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM). SPAIN www.ctmarmol.es

Universidad de Sevilla (USE). SPAIN www.us.es

Asociatia Romania Green Building Council(RoGBC). ROMANIA www.rogbc.org

Politechnika Poznańska (PUT). POLAND www.put.poznan.pl

Fundatia pentru Formare Profesională și  Învățământ Preuniversitar Viitor (FPIP). ROMANIA www.calificat.ro

Zespol Szkol Budownictwa Nr1. POLAND www.zsb1.poznan.pl

OBIECTIVELE propuse prin proiect sunt:

1.  Consolidarea gradului de conștientizare cu privire la impactul conumului de energie asupra mediului și schimbările climatice;

2. Producerea unui instrument util pentru a discerne între adecvarea reabilitării sau reconstruirea unei clădiri vechi;

3. Introducerea la nivel educațional  (universitar, preuniversitar și formarea continua a adulților) a noilor tehnologii de reabilitare energetică în clădiri industriale;

4. Furnizarea de informații prin abordarea  interdisciplinară a noilor tehnologii de achiziție de date, BIM (Building Information Modeling) și LCA (Evaluarea ciclului de viața);

5. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și industriale;

6. Acces gratuit la platforma OER (Resurse educaționale) a RecoverIND pentru cei implicați în sectorul construcțiilor (studenți, profesori, cercetători, întreprinderi, profesioniști AEC etc.).

          La nivel mondial a crescut consumul de energie electrică și acest fapt a condus la implememtarea de politici în domeniul energetic pentru țările dezvoltate și în curs de dezvoltare. S-au introdus reglementări de mediu ce devin mai stricte și acest lucru este menționat în directivele europene recente care conștientizează necesitatea pentru reducerea impactului asupra mediului și creșterea eficienței energetice a cladirilor. Este bine cunoscut faptul că industria construcțiilor este unul dintre principalii responsabili pentru daunele aduse mediului, sectoarele construcțiilor de clădiri sunt responsabile pentru 36% din consumul global final de energie și aproape 40% din totalul emisiilor directe și indirecte de CO2, așa că pentru a gestiona acestea este important pentru a începe să calculăm aceste emisii și impactul asupra mediului atât pentru clădirile noi, cât și pentru cele existente.

Toate studiile indica faptul ca realizarea de construcții durabile precum și restaurarea celor vechi reprezinta o provocare pentru specialiști deoarece este un fenomen complex şi necesită găsirea și implementarea de soluții, noi, inovatoare.

Proiectul va aprofunda interconectarea dintre eficiența energetică, evaluarea ciclului de viață și utilizarea sistemului avansat de tehnologii pentru proiecte în construcții și reabilitări din sectorul construcțiilor.

REZULTATELE preconizate ale proiectului sunt:

1. Stabilirea rezultatelor comune de învățare privind restaurarea zonelor industriale cu ajutorul noilor tehnologii și a reglementărilor relative.
2. Realizarea unor Flashcard-uri interactive
3. RecoverIND Open Education Resource (OER).

De rezultatele proiectulul vor beneficia:

 Persoanele din sectorul construcțiilor și al tehnologiei, cu nivel scăzut, mediu și înalt calificat, care trebuie să-și îmbunătățească abilitățile și să aibă mai multe șanse de a găsi un nou loc de muncă sau de a-și păstra locul de muncă (la nivelul VET, BIM Modeling).

IMM-urile din sectorul construcțiilor dispuse să își îmbunătățească competitivitatea.

Centrele de ocupare a forței de muncă care se ocupă cu formarea continuă a competențelor și a politicilor active pe piața forței de muncă.

Organizațiile de cercetare naționale și internaționale si  universitățile care se ocupă de probleme energetice. etc.

Studenții /viitorilor specialiști din universități și din învățământul preuniversitar.

Firmele de inginerie și arhitectură / Furnizorii de tehnologie.

Pentru mai multe informatii accesati www.recoverind.eu

DISEMINAREA PROIECTULUI 


Tehnician instalații pentru construcții – ianuarie 2022
Tehnician în instalații electrice - martie 2022

Technician în instalații – mai 2022
VET for students - mai 2022 - electricieni
VET for students - mai 2022 - electricieni
În data de 29 iunie a avut loc a treia ședință tehnică online în cadrul proiectului RecoverIND. Întâlnirea s-a desfășurat sub titlul „Tehnologii ecologice și inovatoare pentru recuperarea zonelor industriale din punct de vedere a ACV și a eficienței energetice”.
În cadrul întâlnirii, participanții au dezvoltat sarcinile proiectului și au dezbătut pașii următori pentru derularea optimă a planului.
Proiectul RecoverIND va aprofunda interconectarea dintre eficiența energetică, în analiza ciclului de viață și utilizarea tehnologiilor avansate pentru proiecte de construcții și reabilitare a construcțiilor, cu nevoile de actualizare a cunoștințelor din sectorul educațional. Acest proiect de doi ani face parte din Programul Erasmus +, în cadrul parteneriatelor strategice de acțiune cheie pentru educația școlară, inovare.
În data de 13 aprilie a avut loc cea de-a doua întâlnire a proiectului RecoverIND. În cadrul întâlnirii au fost analizate etapele parcurse până acum. În egală măsură, au fost stabiliți și pașii următori pentru continuarea și dezvoltarea proiectului.
Prima întâlnire a proiectului RecoverIND a avut loc în 10 februarie, sub titlul „Tehnologii ecologice și inovatoare pentru recuperarea zonelor industriale din punct de vedere al LCA și eficiență energetică”.
În cadrul întâlnirii, participanții au abordat diverse puncte, printre care strategiile și sarcinile necesare pentru a atinge obiectivele stabilite în proiectul finanțat de Uniunea Europeană.

Train-to-NZEB Romania

Prezentare generala

Proiectul Train-to-NZEB urmărește să ofere training de înaltă calitate în domeniul eficienței energetice , atât pentru cladirile noi, cât și pentru cele se urmează a fi reabilitate.Scopul său este să îmbunătățească cunoștințele și abilitățile în sectorul construcțiilor și să ofere pregătire practică, demonstrații și consultanță extensivă pentru proiectarea și execuția clădirilor zero energie(nZEB),  susținute din surse regenerabile, pe baza conceptului Caselor Pasive.

Proiectul Train-to-NZEB este implementat în România de o echipă formată din 3 organizații specializate în performanţa energetică a clădirilor, dezvoltare urbană, consultanță și dezvoltare a afacerilor precum și formare profesională în domeniul construcțiilor, acoperind astfel toată paleta de activități aferente proiectului. Colaborarea dintre cele trei organizații: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” , Business Development Group (BDG) și Fundația pentru Formare Profesională și Învățământ Preuniversitar VIITOR (FPIP) s-a dovedit de success, dovadă fiind primele rezultate ale proiectului în România.

Specializat în servicii de formare profesională și consultanță pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), Building Knowledge Hub (BKH) România este în curs de dezvoltare pe structura Centrului de Performanţă Energetică a Clădirilor din cadrul INCD URBAN-INCERC, cu sprijinul BDG, FPIP şi al altor actori identificaţi şi implicaţi pe parcursul proiectului (inclusiv Clusterul pentru promovarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero PRO-nZEB).

BKH România va furniza servicii de formare profesională şi consultanţă pentru proiecte nZEB, pentru lucrători în construcţii, specialişti şi factori de decizie.

Dezvoltarea de programe de training şi servicii specifice în cadrul BKH România are la bază şi experienţa dobândită în cadrul iniţiativei BUILD UP Skills, luând în calcul priorităţile enunţate în Foaia de Parcurs Naţională pentru Calificarea Forţei de Muncă în Construcţii şi păstrând continuitatea Platformei Naţionale pentru Calificare.

În pregătirea BKH România a fost realizată o listă de programe de formare profesională care vor fi furnizate de către centru şi au fost organizate o serie de întâlniri cu actori relevanţi pentru a explora posibilitatea unor potenţiale parteneriate.

Cursuri care vor fi organizate în cadrul proiectului

CURSURI PENTRU LUCRATORITEHNICIENI, MUNCITORI, MAISTRI

1 Clădiri nZEB-Realizarea anvelopei clădirii

2 Sisteme de ventilare cu recuperarea căldurii pentru nZEB

3 Clădiri nZEB – Instalații aferente clădirii

4 Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

5 Instalații termice solare

CURSURI PENTRU FACTORI DE DECIZIE

1 Clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero în conceptul de clădire verde

2 Principii de eficiență economică pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero

3 Cadrul legal și concepte pentru realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero

4 Anvelopa clădirii (termoizolare, ferestre, punți termice, etanșeitatela aer) pentru nZEB

CURSURI PENTRU SPECIALIȘTI, PROIECTANȚI, ARHITECȚI, AUDITORI

1 Concepte și principii de proiectare a clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero

2 Evaluarea performanței energetice a nZEB (proiectare integrată și renovare energetică)

3 Anvelopa clădirii (principii și sisteme de termoizolare, punți termice, etanșeitate la aer) pentru nZEB

CURSURI CERTIFICATE PASIV HOUSE INSTITUTE-GERMANIA

1 Certified Passive House Tradesperson (Building Envelope and Building services)

2 Certified Passive House Designers

În derulare

Curs Specializare "INSTALATOR INSTALAȚII FOTOVOLTAICE SOLARE" 

Cursul a fost  subventionat în cadrul Poiectului Train-to-NZEB -The Building Knowledge Hubs (2017-2018).

Cursul se adresează tuturor persoanelor care au o calificare de bază de electrician sau electromecanic.Află mai multe aici.

Noutăți în cadrul proiectului!

 • 09-11-2017

In data de 9 noiembrie, FPIP, prin intermediul proiectului Train-to-NZEB si in parteneriat cu Xella a organizat un seminar de formare profesionala, pe tema caselor cu consum de energie aproape zero si a celor pasive, la care au participat peste 60 de specialisti din domeniul constructiilor.

INFORMAȚII & ÎNSCRIERI 

0751 272 222

inscrieri@calificat.ro


FLYER PREZENTARE N-ZEB 1
FLYER PREZENTARE N-ZEB 2
Intalnire de proiect in cadrul Train-to-nZEB
ISFS PREZENTARE TRAIN TO NZEB
INVATA SA MONTEZI PANOURI FOTOVOLTAICE
PRACTICA-CURS INSTALATOR INSTALATII FOTOVOLTAICE SOLARE 1
DESCHIDERE CURS INSTALATOR INSTALATII FOTOVOLTAICE SOLARE 1
DESCHIDERE CURS INSTALATOR INSTALATII FOTOVOLTAICE SOLARE
PRACTICA-CURS INSTALATOR INSTALATII FOTOVOLTAICE SOPLARE
The 2nd T2NZEB peer review meeting, held in Prague
The 2nd T2NZEB peer review meeting, held in Prague

  Au avut încredere în noi

  Listă programe

  PLANIFICAREA & ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR PROPRII ȘI ALE ECHIPEI / Training ON-LINE Nou ! STILIST EXTENSII GENE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Începe! Instruire pentru lucrul la înălțime / Instruire pentru lucrul la înălțime Nou ! Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) / Curs specialitate Nou ! ADMINISTRATOR DE CONDOMINII(IMOBIL) / Curs Calificare ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ASFALTATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC AGENT DE SECURITATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BARMAN / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BRUTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat BUCĂTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare CAMERISTĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC COFETAR - PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ELECTRICIAN AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare ELECTROMECANIC INSTALAȚII ȘI APARATURĂ DE BORD AERONAVE / Curs calificare EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Perfecționare FIERAR - BETONIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare Începe! INFIRMIERĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ÎNGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ÎNGRIJITOARE COPII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare INSTALATOR APĂ, CANAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare LUCRĂTOR ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR FINISOR PENTRU CONSTRUCȚII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN COMERȚ / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII ECHIPELOR / Training față în față/on-line Nou ! MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MAȘINIST UTILAJE CALE ȘI TERASAMENTE / Curs Calificare MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MĂCELAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC MECANIC VULCANIZATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MONTATOR PEREŢI ŞI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MOZAICAR FAIANŢAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI - DRUJBIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Operator la colectatul și manipulatul lemnului (TAFIST) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare fara curs/ Program autorizat ANC OPERATOR LA MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ (CNC) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare/ Program autorizat ANC OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC / Certificat recunoscut internațional OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ(CNC) / Curs Calificare Începe! PRIM-AJUTOR / Training PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare Relatia cu superiorul / Curs on-line Nou ! RECEPTIONER DE HOTEL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat PAVATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Curs on-line STIVUITORIST (FĂRĂ ISCIR) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat SUDOR ELECTRIC / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TÂMPLAR UNIVERSAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare Tehnician in industria alimentara / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE / Curs specializare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIAȚIE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC TINICHIGIU VOPSITOR AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TRACTORIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC
  • JOOBLE
  • Academia Beauty
  • eCalificat
  • CPDE
  • ISO90001
  • ISO 14001
  • Scoala de maistri
  • ANC
  • APFFPR